Javne nabavke

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke:
 
 
Naziv Nabavka dobara za reprezentaciju - bife
Broj 1/2014
Naručilac Gradonačelnik grada Požarevca
Adresa: ulica Drinska 2, 12000 Požarevac
Internet stranica: http://www.pozarevac.rs/
Rok 01.jan.1970 do 12č 00m
Zatvorena
Datum objave 03.feb.2014
Dokumentacija
Napomene
 
PrintŠtampanje PrintŠtampanje-->