Javne nabavke

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke:
 
 
Naziv Uređenje igrališta u ul. Dimitrija Pavlovića u Požarevcu
Broj JN OP 75/2019
Naručilac Gradska uprava grada Požarevca
Adresa: ulica Drinska 2, 12000 Požarevac
Internet stranica: http://www.pozarevac.rs/
Rok 01.jan.1970 do 00č 00m
Zatvorena
Datum objave 28.okt.2019
Dokumentacija
Napomene
 
PrintŠtampanje PrintŠtampanje-->