Javne nabavke

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke:
 
 
Naziv Prevoz učenika na teritoriji grada Požarevca
Broj 1/2020
Naručilac Gradska uprava grada Požarevca
Adresa: ulica Drinska 2, 12000 Požarevac
Internet stranica: http://www.pozarevac.rs/
Rok 02.jun.2020 do 12č 00m
Zatvorena
Datum objave 15.jan.2020
Dokumentacija
Napomene
 
PrintŠtampanje PrintŠtampanje-->