Javne nabavke

 
 
Naziv Održavanje javne i kandelaberske rasvete u Požarevcu i Kostolcu sa selima
Broj JN OP 5/2020
Naručilac Gradska uprava grada Požarevca
Adresa: ulica Drinska 2, 12000 Požarevac
Internet stranica: http://www.pozarevac.rs/
Rok 11.mar.2020 do 10č 00m
Zatvorena
Datum objave 10.feb.2020
Dokumentacija
Napomene