Javne nabavke

 
 
Naziv Nabavka dobara za reprezentaciju - bife
Broj 7/2020
Naručilac Gradska uprava grada Požarevca
Adresa: ulica Drinska 2, 12000 Požarevac
Internet stranica: http://www.pozarevac.rs/
Rok 21.feb.2020 do 12č 00m
Zatvorena
Datum objave 11.feb.2020
Dokumentacija
Napomene