Javne nabavke

 
 
Naziv Nabavka benzina i dizel goriva
Broj 1/2020
Naručilac Gradonačelnik grada Požarevca
Adresa: ulica Drinska 2, 12000 Požarevac
Internet stranica: http://www.pozarevac.rs/
Rok 25.feb.2020 do 12č 00m
Zatvorena
Datum objave 14.feb.2020
Dokumentacija
Napomene