Javne nabavke

 
 
Naziv Održavanje ulica, lokalnih puteva i trotoara
Broj JN OP 3/2020
Naručilac Gradska uprava grada Požarevca
Adresa: ulica Drinska 2, 12000 Požarevac
Internet stranica: http://www.pozarevac.rs/
Rok 16.mar.2020 do 12č 00m
Zatvorena
Datum objave 14.feb.2020
Dokumentacija
Napomene