Javne nabavke

 
 
Naziv ugostiteljske usluge povodom obeležavanja 190 godina od osnivanja Garde
Broj JN MV 14/2020
Naručilac Gradska uprava grada Požarevca
Adresa: ulica Drinska 2, 12000 Požarevac
Internet stranica: http://www.pozarevac.rs/
Rok 04.mar.2020 do 12č 00m
Zatvorena
Datum objave 24.feb.2020
Dokumentacija
Napomene