Javne nabavke

 
 
Naziv Održavanje fontana u Požarevcu i Kostolcu
Broj JN MV 18/2020
Naručilac Gradska uprava grada Požarevca
Adresa: ulica Drinska 2, 12000 Požarevac
Internet stranica: http://www.pozarevac.rs/
Rok 13.mar.2020 do 10č 00m
Zatvorena
Datum objave 03.mar.2020
Dokumentacija
Napomene