Javne nabavke

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke:
 
 
Naziv Radovi na ojačavanju kolovozne konstrukcije, po partijama
Broj JN OP 24/2020
Naručilac Gradska uprava grada Požarevca
Adresa: ulica Drinska 2, 12000 Požarevac
Internet stranica: http://www.pozarevac.rs/
Rok 18.maj.2020 do 10č 00m
Zatvorena
Datum objave 19.mar.2020
Dokumentacija
Napomene
 
PrintŠtampanje PrintŠtampanje-->