Javne nabavke

 
 
Naziv Izvođenje monitoringa za larve i odrasle komarce
Broj JN MV 20/2020
Naručilac Gradska uprava grada Požarevca
Adresa: ulica Drinska 2, 12000 Požarevac
Internet stranica: http://www.pozarevac.rs/
Rok 04.maj.2020 do 12č 00m
Zatvorena
Datum objave 23.apr.2020
Dokumentacija
Napomene