Јавне набавке

 
 
Назив Реализација пројекта уређења зона школа
Број ЈН ОП 26/2020
Наручилац Градска управа града Пожаревца
Адреса: улица Дринска 2, 12000 Пожаревац
Интернет страница: http://www.pozarevac.rs/
Рок 17.јул.2020 до 10ч 00м
Затворена
Датум објаве 17.јун.2021
Документација
Напомене