Javne nabavke

 
 
Naziv Sagledavanje zdravstvene ispravnosti vode za piće
Broj 39/2020
Naručilac Gradska uprava grada Požarevca
Adresa: ulica Drinska 2, 12000 Požarevac
Internet stranica: http://www.pozarevac.rs/
Rok 27.jul.2020 do 12č 00m
Zatvorena
Datum objave 25.jun.2020
Dokumentacija
Napomene