Јавне набавке

 
 
Назив Мерење загађујућих материја у ваздуху у Пожаревцу
Број 40/2020
Наручилац Градска управа града Пожаревца
Адреса: улица Дринска 2, 12000 Пожаревац
Интернет страница: http://www.pozarevac.rs/
Рок 27.јул.2020 до 12ч 00м
Затворена
Датум објаве 25.јун.2020
Документација
Напомене