Јавне набавке

 
 
Назив Набавка два аутомобила за потребе саобраћајне полиције
Број 30/2020
Наручилац Градска управа града Пожаревца
Адреса: улица Дринска 2, 12000 Пожаревац
Интернет страница: http://www.pozarevac.rs/
Рок 06.јул.2020 до 12ч 00м
Затворена
Датум објаве 26.јун.2020
Документација
Напомене