Javne nabavke

 
 
Naziv Medijske usluge štampanih javnih glasila regionalnog karaktera
Broj 2/2020
Naručilac Skupština grada Požarevca
Adresa: ulica Drinska 2, 12000 Požarevac
Internet stranica: http://www.pozarevac.rs/
Rok 12.avg.2020 do 12č 00m
Zatvorena
Datum objave 13.jul.2020
Dokumentacija
Napomene