Јавне набавке

 
 
Назив Радови на ојачавању коловозне конструкције, по партијама
Број ЈН ОП 41/2020
Наручилац Градска управа града Пожаревца
Адреса: улица Дринска 2, 12000 Пожаревац
Интернет страница: http://www.pozarevac.rs/
Рок 18.авг.2020 до 10ч 00м
Затворена
Датум објаве 15.јул.2020
Документација
Напомене