Јавне набавке

 
 
Назив Куповина опреме за рад Савета – набавка лап-топа- рачунарска опрема (Програм унапређења безбедности саобраћаја)
Број ЈН МВ 31/2020
Наручилац Градска управа града Пожаревца
Адреса: улица Дринска 2, 12000 Пожаревац
Интернет страница: http://www.pozarevac.rs/
Рок 29.јул.2020 до 12ч 00м
Затворена
Датум објаве 20.јул.2020
Документација
Напомене