Javne nabavke

 
 
Naziv Usluge štampanja – redovno
Broj JN MV 34/2020
Naručilac Gradska uprava grada Požarevca
Adresa: ulica Drinska 2, 12000 Požarevac
Internet stranica: http://www.pozarevac.rs/
Rok 17.avg.2020 do 12č 00m
Zatvorena
Datum objave 06.avg.2020
Dokumentacija
Napomene