Javne nabavke

 
 
Naziv Realizacija projekta tehničkog regulisanja za uličnu mrežu grada Požarevca, po partijama
Broj JN OP 51/2020
Naručilac Gradska uprava grada Požarevca
Adresa: ulica Drinska 2, 12000 Požarevac
Internet stranica: http://www.pozarevac.rs/
Rok 05.okt.2020 do 10č 00m
Zatvorena
Datum objave 03.sep.2020
Dokumentacija
Napomene