Јавне набавке

 
 
Назив Реализација пројекта техничког регулисања за уличну мрежу града Пожаревца, по партијама
Број ЈН ОП 51/2020
Наручилац Градска управа града Пожаревца
Адреса: улица Дринска 2, 12000 Пожаревац
Интернет страница: http://www.pozarevac.rs/
Рок 05.окт.2020 до 10ч 00м
Затворена
Датум објаве 03.сеп.2020
Документација
Напомене