Јавне набавке

 
 
Назив Извиђање и уклањање неексплодираних убојних средстава ради реализације прве фазе проширења "Новог гробља у Пожаревцу" површине од 8.000 m2
Број 33/2020
Наручилац Градска управа града Пожаревца
Адреса: улица Дринска 2, 12000 Пожаревац
Интернет страница: http://www.pozarevac.rs/
Рок 22.сеп.2020 до 12ч 00м
Затворена
Датум објаве 04.сеп.2020
Документација
Напомене