Јавне набавке

 
 
Назив Radovi na ojačavanju kolovozne konstrukcije, po partijama
Број JN OP 52/2020
Наручилац Градска управа града Пожаревца
Адреса: улица Дринска 2, 12000 Пожаревац
Интернет страница: http://www.pozarevac.rs/
Рок 23.окт.2020 до 10ч 00м
Затворена
Датум објаве 21.сеп.2020
Документација
Напомене