Javne nabavke

 
 
Naziv Uniforma za komunalnu policiju
Broj JN MV 35/2020
Naručilac Gradska uprava grada Požarevca
Adresa: ulica Drinska 2, 12000 Požarevac
Internet stranica: http://www.pozarevac.rs/
Rok 02.okt.2020 do 12č 00m
Zatvorena
Datum objave 23.sep.2020
Dokumentacija
Napomene