Javne nabavke

 
 
Naziv Nabavka dobara za reprezentaciju
Broj JN MV 4/2020
Naručilac Gradonačelnik grada Požarevca
Adresa: ulica Drinska 2, 12000 Požarevac
Internet stranica: http://www.pozarevac.rs/
Rok 12.okt.2020 do 12č 00m
Zatvorena
Datum objave 02.okt.2020
Dokumentacija
Napomene