Servisne informacije

Upis dece rođene u inostranstvu

Matična služba – Kancelarije 23, 24, 25

Potrebna dokumentacija

Prijava se dostaviti može zvanično ili od strane stranke bez donošenja rešenja čak iako se radi o crkvenom izvodu, a prijavljivanje se vrši po prebivalištu roditelja (obično oca deteta) i to na sledeći način:

- Izvod iz matične knjige rođenih mora biti na internacionalnom obrascu ili po Bečkoj konvenciji ukoliko dolazi iz zemlje koja je jedna od potpisnica jedne od konvencija,
- ukoliko izvod nije na internacionalnom obrascu već na obrascu zemlje porekla mora sadržati pečat „APOSTILE“,
- Ako nema „APOSTILE“ onda mora da bude verifikovan od strane državnih organa zemlje porekla pa zatim overen u našoj ambasadi ili konzulatu zemlje porekla (puna legalizacija),
- Ako je stranka ovde i nema mogućnosti da legalizuje javnu ispravu onda je potrebno da verifikaciju izvrši u ambasadi zemlje u Beogradu zatim da overi u Saveznom ministarstvu za inostrane poslove,

Pored toga potrebno je da se priloži za bračno dete izvod iz matične knjige vančanih ne starije od 6 meseci, uverenje o državljanstvu, potvrda o prebivalištu (potvrda, lična karta ili pasoš).

Matična služba Gradske uprave Požarevac nalazi se u zgradi Gradske uprave i to u kancelarijama broj 23, 24. i 25. Radno vreme je od 7 – 15 časova svakog radnog dana, rad sa strankama od 8 – 13 časova.

Plaćanje republičke administrativne takse moguće je u samom ulazu zgrade Gradske uprave na šalteru PTT-a.

Izdavanje svih izvoda iz matičnih knjiga (rođenih, venčanih i umrlih na domaćim i internacionalnim obrascima, izdavanje uverenja o državljanstvu, slobodnom bračnom stanju i dr.) realizuje se danom podnošenja zahteva.

Print and PDFPrintŠtampanje
Sklapanje braka
Dostava izvoda iz matičnih knjiga i uverenja putem pošte
Obavljanje venčanja kada je jedno od budućih bračnih drugova strani državljanin
Promena prezimena, imena i ličnog imena
Upis dece rođene u braku
Upis dece rođene van braka
Upis dece rođene u inostranstvu
Izdavanje uverenja iz matičnih knjiga
Izdavanje izvoda iz matične knjige rođenih i matične knjige venčanih na domaćem obrascu
Izdavanje internacionalnih izvoda iz matične knjige rođenih i matične knjige venčanih
Izdavanje uverenja o slobodnom bračnom stanju za sklapanje braka pred inostranim organima
Izdavanje uverenja o državljanstvu
Donošenje rešenja o naknadnom upisu u knjigu državljana
Izdavanje inostranog izvoda iz matične knjige umrlih
Upis u knjigu umrlih za lica umrla u stanu
Upis u knjigu umrlih za lice umrlo u inostranstvu
Upis u knjigu umrlih za lica umrla u zdravstvenoj ustanovi ili KPD-Zabeli
Samovlasno zauzeće društvenog zemljišta
Eksproprijacija
Deeksproprijacija: Zahtev stranke
Komisija za povraćaj zemljišta
Komisija za komasaciju
Iseljenje bespravno useljenih lica
Poslovni prostor – dodela u zakup poslovnog prostora
Građevinsko zemljište
Otkup stanova