Јавне набавке

 
Назив/Број/Наручилац Рок
 

Затворене Ј.Н.

Назив/Број/Наручилац Рок
(ЈН бр. ЈН ОП 67/2019)
Градска управа града Пожаревца
01.јан.1970 до 00ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. ЈН ОП 44/2019)
Градска управа града Пожаревца
01.јан.1970 до 00ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. ЈН ОП 36/2019)
Градска управа града Пожаревца
01.јан.1970 до 00ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. ЈН ОП 40/2019)
Градска управа града Пожаревца
01.јан.1970 до 00ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. ЈН ОП 37/2019)
Градска управа града Пожаревца
01.јан.1970 до 00ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. ЈН ОП 34/2019)
Градска управа града Пожаревца
01.јан.1970 до 00ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. ЈН ОП 33/2019)
Градска управа града Пожаревца
01.јан.1970 до 00ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. ЈН МВ 15/2019)
Градска управа града Пожаревца
01.јан.1970 до 00ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. ЈН ОП 28/2019)
Градска управа града Пожаревца
01.јан.1970 до 00ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. ЈН ОП 24/2019)
Градска управа града Пожаревца
01.јан.1970 до 00ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. ЈН ОП 17/2019)
Градска управа града Пожаревца
01.јан.1970 до 00ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. ЈН ОП 16/2019)
Градска управа града Пожаревца
01.јан.1970 до 00ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. ЈН ОП 7/2019)
Градска управа града Пожаревца
01.јан.1970 до 00ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. ЈН ОП 2/2019)
Градска управа града Пожаревца
01.јан.1970 до 00ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. JН МВ 8/2019)
Градска управа града Пожаревца
01.јан.1970 до 00ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. ЈН ОП 84/2018)
Градска управа града Пожаревца
01.јан.1970 до 00ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. ЈН ОП 78/2018)
Градска управа града Пожаревца
01.јан.1970 до 00ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. ЈН ОП 71/2018)
Градска управа града Пожаревца
01.јан.1970 до 00ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 1/2015)
Скупштина града Пожаревца
01.јан.1970 до 00ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 1/2015)
Градска управа града Пожаревца
01.јан.1970 до 00ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 9/2014)
Градоначелник града Пожаревца
01.јан.1970 до 00ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 4/2014)
Градска управа града Пожаревца
01.јан.1970 до 00ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 14/2013)
Градска управа града Пожаревца
01.јан.1970 до 00ч
Затворена
Print and PDF