Почетак » О Граду
 

КонтактContact

 Манифестације

 Обавештења

 Галерија слика

 Контакт

Адреса

Дринска бр. 2

12 000 Пожаревац

Телефон 

(+381 12) 539 676

(+381 12) 539 714

факс: (+381 12) 222 521

Е-mail

poljoprivreda@pozarevac.rs

www.pozarevac.rs

Порески индентификациони број (ПИБ): 103451218

Матични број лица: 17670182

Број рачуна: 840-51364441

Председник Управног одбора Аграрног фонда

Саша Богићевић

моб. 069/55-33-581

Члан Градског већа задужен за пољопривреду

Слађан Стевић

моб. 064/891 8153

Самостални стручни сарадник

Лела Милачић, дипл.инж. пољопривреде

Бошко Перић,  дипл.инж. пољопривреде

телефон: (+381 12) 539 676, 539 714

Служба за послове финансијске оперативе

Невенка Миладиновић

телефон: (+381 12) 539 709

 Events

 Announcements

 Image Gallery

 Contact

Address: Drinaska. 2, 12 000 Pozarevac

Phone: (381 12) 539 676 539 714

FAX: (381 12) 222 521

E-mail: poljoprivreda@pozarevac.rs

web: www.pozarevac.rs

Tax Identification Number (VAT) 103 451 218

Registration of Persons 17670182

Account Number 840-51364441

Chairman of the Board of the Agrarian Fund

Saša Bogićević

mob. 069/55-33-581

City Council member in charge of agriculture

Sladjan Stevic

mob. 064/891 8153

Lela Milačić, Bs. agriculture

Independent Expert

Bosko Peric, Bs. agriculture

Independent Expert

Phone: (381 12) 539 676 539 714

Nevenka Miladinovic

Service for Financial Operations

phone (381 12) 539 709

Подели са другима: Facebook Twitter