Home » Announcements » About City » Planning documentation » Public access for planning documents
 

(Srpski) Javni poziv za prezentaciju Urbanističkog projekta za prostornu celinu ”Čikoš” sa idejnim rešenjem rekonstrukcije ”Čikoša” na katastarskoj parceli br. 1002 KO Požarevac

Sorry, this entry is only available in Serbian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji (”Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 72/09, 81/09-ispravka, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 i 145/14) i člana 83. Pravilnika sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 64/2015),

GRADSKA UPRAVA GRADA POŽAREVCA

Odeljenje za prostorno planiranje, urbanizam i građevinarstvo

O B J A V Lj U J E

JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU

Urbanističkog projekta za prostornu celinu ”Čikoš” sa idejnim rešenjem rekonstrukcije ”Čikoša” na katastarskoj parceli br. 1002 KO Požarevac, urađen od strane Preduzeća za inženjering, građevinarstvo, unutrašnju i spoljnu trgovinu, BMD BAU DOO Beograd (Zvezdara), ul. Dr Zore Ilić Obradović br. 8/3.

Odgovorni urbanista je Bojan Alimpić, dipl.inž.arh. sa licencom br. 200 1467 14 odgovornog urbaniste.

Glavni projektant idejnog rešenja je Višnja Nikolić, dipl.inž.pejz.arh. sa licencom br. 373 0186 15 a odgovorni projektant arhitekture je Marija Žakula, master inž.arh. sa licencom br. 300 N077 14.

Investitor urbanističkog projekta je Grad Požarevac, ul. Drinska br. 2.

Javna prezentacija urbanističkog projekta, organizovaće se u trajanju od 14 (četrnaest) dana i počinje danom oglašavanja ovog oglasa u listu „Reč naroda“, odnosno, počev od 19.06.2018. godine, zaključno sa 02.07.2018. godine, u kancelariji broj 137 na prvom spratu zgrade Gradske uprave grada Požarevca, u ulici Drinskoj broj 2, u terminu od 10 do 13 časova, kao i na internet stranici Grada Požarevca (www.pozarevac.rs).

Lice ovlašćeno za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije je Vera Šeović, dipl.inž.arh.

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u urbanistički projekat i svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku, u toku trajanja javne prezentacije, podnesu Odeljenju za prostorno planiranje, urbanizam i građevinarstvo, preko pisarnice Gradske uprave Grada Požarevca.

Bliže informacije mogu se dobiti u kancelariji broj 137 zgrade Gradske uprave grada Požarevca kontakt telefon 539-664.

Dokumentacija

Share: Facebook Twitter