Home » Градска управа »
 

(Srpski) Комунална полиција

Sorry, this entry is only available in Serbian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Начелник комуналне полиције: Небојша Лукић

Телефон: 012/ 210-899, 064/89-75-829

Емаил: nlukic@pozarevac.rs

Радно време:

 • радни дан: 7,30 – 22,00
 • субота: 7,00 – 12,00
 • ноћни рад: петак – субота, субота – недеља: 00,00- 4,00

 

Комунална полиција обавља послове који се односе на: 

 • одржавање комуналног и другог законом уређеног реда на територији Града од значаја за комуналну делатност у областима, односно питањима: снабдевања водом, одвођења отпадних и атмосферских вода, јавне чистоће, превоза и депоновања комуналног и другог отпада, локалних путева и улица, саобраћајних ознака и сигнализације, паркирања, превоза путника у градском и приградском саобраћају, ауто-такси превоза, постављања привремених пословних објеката, противпожарне заштите, заштите од буке у животној средини, контроле радног времена субјеката надзора, одржавања комуналних објеката, пијаца, гробаља, паркова, зелених и других јавних површина, јавне расвете, стамбених и других објеката;
 • контролу над применом закона и других прописа и општих аката из области комуналне и других делатности из надлежности Града;
 • пружање подршке спровођењу прописа којима се обезбеђује несметано одвијање живота у Граду;
 • пружање помоћи – асистенције надлежним органима града, односно градској општини, предузећима, организацијама и установама у спровођењу њихових извршних одлука;
 • предузимање хитних мера заштите од елементарних и других непогода, заштите од пожара и друге заштите из надлежности града, учествује у вршењу спасилачке функције и пружа помоћ другим органима, правним и физичким лицима на отклањању последица елементарних и других непогода;
 • припрему и израду нацрта прописа и аката из оквира свог делокруга;
 • изрицање мера за отклањање неправилности у складу са законом прописаним овлашћењима;
 • издаје прекршајне налоге; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка, пријаве за учињено кривично дело и друге пријаве;
 • обавештава друге органе о утврђеним неправилностима из њихове надлежности;
 • одржавање јавног реда и мира у складу са законом утврђеним делокругом, као и друге послове из свог делокруга.
Share: Facebook Twitter