Home » Local Government » City Council » Councillors
 

Councillors

Скупштину града чине одборници које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са законом и Статутом града Пожаревца.

Скупштина града Пожаревца има 68 одборника, који су сачињени из 7 политичких групација и то:

  Списак одборника

Share: Facebook Twitter