Home » Local Government » City Council » Councillors
 

Councillors

Skupštinu grada čine odbornici koje biraju građani na neposrednim izborima, tajnim glasanjem, u skladu sa zakonom i Statutom grada Požarevca.

Skupština grada Požarevca ima 68 odbornika, koji su sačinjeni iz 7 političkih grupacija i to:

  Spisak odbornika

Share: Facebook Twitter