Home » Local Government » City Council » Assembly president
 

Assembly president

bojan_ilic

Bojan Ilić

Bojan Ilić rođen je 1979. godine u Požarevcu.

Osnovnu i srednju školu završio je u Požarevcu.

Završio Visoku tehničku školu sa zvanjem ing.prehrambene tehnologije strukovnih studija. Usavršava se u ovoj oblasti na specijalističkim studijama.

Trenutno zaposlen u najstarijoj izdavačkoj kući na Balkanu- BIGZ Beograd, na poziciji regionalnog menadžera. Prethodnih godina organizovao više edukativnih seminara i tribina u većem broju gradova u Srbiji, a najviše u Požarevcu.

Za predsednika Skupštine Grada Požarevca izabran je 23. maja 2016. godine.

Oženjen, otac dva deteta.

Share: Facebook Twitter