Home »
 

(Srpski) SLUŽBA ZA INVESTICIJE

Sorry, this entry is only available in Serbian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Rukovodilac službe: Sanja Ivković, dipl.građ.inž
Kancelarija 130 – 012/539-691
Kancelarija 124 – 012/539-792
Opis poslova koji se u službi obavljaju:
– izrada godišnjih planova i programa grada Požarevca iz oblasti investicija.
– priprema izrade prostornih i urbanističkih planova i projekata;
– priprema i izrada tehničke dokuemntacije iz svoje struke,
– vršenje stručni nadzor nad realizaciji investicija i investicionog održavanja iz oblasti
visokogradnje, niskogradnje, vodovoda i kanalizacije,zelenila
– izrada osnovne koncepcije i metodologije izrade zadatka;
– vršenje koordinacije u toku izrade i stručno usmeravanje izvršenje zadatka;
– u saradnji sa urbanistima radi na izradi saobraćajnih rešenja u okviru urbanističkih planova
i projekata;
– projektovanje kolovozne površine za automobilski i pešački saobraćaj;
– radi na izradi kompleksnih analiza, programa istraživačko razvojnih projekata,
na izradi tehničkih rešenja saobraćajne i druge infrastrukture za potrebe grada,
INFORMATOR O RADU GRADA POŽAREVCA, datum poslednjeg ažuriranja 15. avgust 2018. GODINE
83
– poslovi koji se odnose na razvoj putne mreže i mreže saobraćajnica u gradu i druge
infrastrukture;
-učestvuje u formiranju i ažuriranju evidencije i katastra infrastrukturnih kapaciteta,
– samostalno i u saradnji sa urbanistima projektantima radi na izradi
urbanističkih planova i projekata iz domena pejzažne arhitekture, zaštitu životne sredine,
oblikovanje pojedinih prostora i ambijenata;
– učestvuje u izradi urbanističkih projekata kao i izradi rešenja za gradske parkove,
memorijalne komplekse, zaštitne pojaseve, drvorede, izradi katastra zelenih površina grada;
– učestvuje u izradi programa ozelenjavanja i oblikovanja pojedinih prostora i ambijenata; vodi
registar javnih zelenih površina i predlaže otvaranje novih;
– za potrebe postupka sprovođenja JN učestvuje u radu komisija za javne nabavke u oblastima iz
svoje struke, priprema predmera i predračuna i usaglašava uslove koje mora ispunjavati
ponuđač,…..
-pribavlja urbanističke uslove i drugu dokumentaciju za sve investicije;
dostavlja potrebne zahteve RGZ Službi za katastar nepokretnosti u Požarevcu i drugim
službama radi pokretanja postupka uređenja lokacija;
-učestvuje u postupku uređenja i realizacije usvojene urbanističko planske dokumentacije i
prati izvođenje iste;
– priprema dokumentaciju za rešavanje imovinsko pravnih odnosa; učestvuje u postupku
eksproprijacije; učestvuje u izradi eksproprijacionih elaborata; vrši procenu
vrednosti zemljišta i izrađuje investicione elaborate radi utvrđivanja troškova
uređenja i naknade za ustupanje na lokacijama koje su predmet uređenja;
izrađuje investicione elaborate za uređenje građevinskog zemljišta; izrađuje metodologiju za
obračun naknada za ustupanje građevinskog zemljišta na korišćenje,
obračun naknade za uređenje i druge metodologije vezane za ostvarivanje prihoda finansijskih
sredstava od zemljišta koje je namenjemo za finansiranje uređenja i tekućeg održavanja javnih
površina;
vrši prijem i formira potrebnu dokumentaciju za obračun naknade uređenja građevinskog zemljišta i legalizaciju; pregleda dokumentaciju; vrši uvid u projekat objekta koji se gradi i obračunava njegovu površinu; izlazi na teren (komisijski) u slučaju kada na mestu budućeg objekta postoji stari objekat, radi umanjenja naknade za površinu starog objekta; izrađuje obračun i obezbeđuje overu istih; učestvuje u izradi cenovnika naknade u zavisnosti od gradskih zona i vrste objekta; obavlja poslove u vezi javnih nabavki.

Share: Facebook Twitter