Home »
 

(Srpski) SLUŽBA ZA UPRAVLjANjE LjUDSKIM RESURSIMA

Sorry, this entry is only available in Serbian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Rukovodilac Službe: Milutin Mrdak
Tel: 012/539-651
Služba za upravljanje ljudskim resursima vrši stručne, operativne i administrativno tehničke poslove u ostvarivanju nadležnosti i ovlašćenja načelnika Gradske uprave i organa Grada Požarevca, a koji se odnose na poslove upravljanja ljudskim resursima i to: koordinaciju poslova koji se odnose na izradu akata o unutrašnoj organizacijii sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi i drugih opštih i pojedinačnih akata koje donosi načelnik Gradske uprave, poslove koji su vezani za kadrovska pitanja, socijalnu i zdravstvenu zaštitu zaposlenih i saradnju s drugim organima; oglašava konkurs za popunu radnih mesta u skladu sa zakonom i drugim propisom, obavlja stručne poslove u postupku zapošljavanja i izbora kandidata, priprema predlog Kadrovskog plana i stara se o pravilnom sprovođenju donešenog Kadrovskog plana, organizuje stručno usavršavanje službenika, procenu efekata sprovedenih obuka, analizu potreba za obukom i dodatnim obrazovanjem svakog službenika, priprema predlog godišnjeg programa stručnog usavršavanja službenika i predlog finansijskog plana za izvršavanje godišnjeg Programa stručnog usavršavanja, sačinjava analizu rezultata i vrši praćenje efekata ocenjivanja službenika, vodi kadrovske evidencije i personalna dosijea zaposlenih, kao i ostale poslove od značaja za karijerni razvoj službenika, obavlja stručnotehničke i administrativne poslove za Žalbenu komisiju Grada Požarevca, obavlja poslove prijave, promene i odjave zaposlenih na obavezno socijalno osiguranje.

Share: Facebook Twitter