Početak » Obaveštenja » O Gradu
 

Gradska izborna komisija u Požarevcu

Referendum 16.01.2022.

Rešenje o određivanju glasačkih mesta na teritoriji grada Požarevca, za glasanje na republičkom referendumu, raspisanom 16. januara 2022. godine

  Merila 

  Tabela za glasačke odbore Požarevac

  Tabela za glasačke odbore Kostolac

NAPOMENA:

PREDLOGE ZA GLASAČKE ODBORE ISKLjUČIVO RADITI U PRILOŽENOJ TABELI, PREMA MERILIMA, PREDLOG PREDATI U ŠTAMPANOM OBLIKU GRADSKOJ IZBORNOJ KOMISIJI U KANCELARIJU 43. GRADSKE UPRAVE, A U ELEKTRONSKOM OBLIKU NA SLEDEĆI MEJL gik@pozarevac.rs, KAKO BI SE PROVERILO IZBORNO PRAVO I O TOME SAČINILA BELEŠKA NA SAMOM PREDLOGU.

NA PREDLOGU JE POTREBNO UPISATI I BELEŠKU DA SU SVA PREDLOŽENA LICA OBAVEŠTENA DA ĆE DOSTAVITI SVOJ TEKUĆI RAČUN RADI PLAĆANjA NAKNADA ZA RAD U GLASAČKOM ODBORU.

PREDLOG DOSTAVLjATE NAJKASNIJE DO 5. JANUARA 2022. GODINE.

PREDLOG POTPISUJE I MOŽE GA DOSTAVITI SAMO OVLAŠĆENO LICE.

*********************************************************************

Poželjno je da se za članove glasačkih odbora predlože lica koja je Republička izborna komisija obučila za rad u biračkom odboru i koja imaju iskustvo u sprovođenju izbora. Takođe, treba voditi računa o uravnoteženoj zastupljenosti polova i potrebi uključivanja osoba sa invaliditetom u sprovođenje izbornog postupka, kao i o eventualnom postojanju rodbinskih veza unutar glasačkog odbora.


 Poslovnik Gradske izborne komisije u Požarevcu

Odluka o izmeni Poslovnika Gradske izborne komisije u Požarevcu

Odluka o dopuni Poslovnika Gradske izborne komisije u Požarevcu

Podeli sa drugima: Facebook Twitter