Početak » Obaveštenja » O Gradu
 

Izveštaj komisije za procenu predloga projekata za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja RomaReport of the evaluation of proposals for the implementation of the Local Action Plan on Improving the Situation of Roma

REPUBLIKA SRBIJA

GRAD POŽAREVAC

GRADSKO VEĆE GRADA POŽAREVCA

Komisija za procenu predloga projekata za realizaciju

Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja Roma

na teritoriji grada Požarevca 2011 – 2015 godine

Broj: 01-012-109/2014

Datum: 06.05.2014. godine

P o ž a r e v a c

 

 Izveštaj komisije za procenu predloga projekata za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja RomaREPUBLIKA SRBIJA

GRAD POŽAREVAC

GRADSKO VEĆE GRADA POŽAREVCA

Komisija za procenu predloga projekata za realizaciju

Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja Roma

na teritoriji grada Požarevca 2011 – 2015 godine

Broj: 01-012-109/2014

Datum: 06.05.2014. godine

P o ž a r e v a c

 Izveštaj komisije za procenu predloga projekata za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja Roma

Podeli sa drugima: Facebook Twitter