Početak » Javna preduzeća i ustanove
 

Javna preduzeća i ustanove

JAVNA PREDUZEĆA:

1. JP „TOPLIFIKACIJA“

2. JKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“

3. JKP „KOMUNALNE SLUŽBE“

4. JP „LjUBIČEVO“

5. JKP „PARKING SERVIS“

Cenovnici Javnih preduzeća objedinjeno

Izveštaji o radu javnih preduzeća pružalaca komunalnih usluga

Informacija o stepenu usklađenost planiranih i realizovanih aktivnosti JP

JP Toplifikacija

2016 2017

JKP Vodovod i kanalizacija

2016 2017

JKP Komunalne službe Požarevac

2016 2017

JKP Parking servis

2016 2017

USTANOVE:

1. CENTAR ZA SOCIJALNI RAD

2. TURISTIČKA ORGANIZACIJA

3. NARODNA BIBLIOTEKA “ILIJA M. PETROVIĆ”

4. ISTORIJSKI ARHIV

5. GALERIJA „M.P.BARILI“

6. NARODNI MUZEJ

7. CENTAR ZA KULTURU

8. KULTURNO – SPORTSKI CENTAR “POŽAREVAC”

9. GRADSKI ŽENSKI HOR „BARILI“

10. PREDŠKOLSKA USTANOVA „LjUBICA VREBALOV“

11. APOTEKARSKA USTANOVA POŽAREVAC

12. DOM ZDRAVLjA “POŽAREVAC”

 

Podeli sa drugima: Facebook Twitter