Почетак » Обавештења » О Граду
 

Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање програма удружења која су од јавног интереса за град ПожаревацPublic Financing or co-financing of associations that are of public interest in Pozarevac

На основу чл.38. Закона о удружењима (”Сл.гласник РС” бр.51/2009),  члана 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења ( „Сл. гласник РС“, бр. 8/12), и Закључка Градског већа града Пожаревца број 01-06-12/2014-5 од 24. јануара 2014. године,

 

Градско веће града Пожаревца расписује

 

Ј А В Н И    К О Н К У Р С

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА   УДРУЖЕЊА  КОЈА СУ ОД  ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА  ЗА ГРАД  ПОЖАРЕВАЦ   У 2014. ГОДИНИ

 

Расписује се Јавни конкурс за доделу средстава из буџета Пожаревца за финансирање и суфинансирање програма удружења од јавног интереса у области:

заштита лица са инвалидитетом – 5.000.000,00

социјалне и здравствене заштите – 1.500.000,00

брига о деци и омладини – 500.000,00

помоћи старима  – 500.000,00

заштите и промовисања људских и мањинских права  – 1.200.000,00

борачко инвалидска заштита – 600.000,00

хуманитарних програма  – 400.000,00

одрживог развоја 800.000,00

други програми  којима удружење искључиво и непосредно следи јавне потребе 1.500.000,00

 Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање програма удружења

Download Пријава за НВОНа основу чл.38. Закона о удружењима (”Сл.гласник РС” бр.51/2009),  члана 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења ( „Сл. гласник РС“, бр. 8/12), и Закључка Градског већа града Пожаревца број 01-06-12/2014-5 од 24. јануара 2014. године,

 

Градско веће града Пожаревца расписује

 

Ј А В Н И    К О Н К У Р С

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА   УДРУЖЕЊА  КОЈА СУ ОД  ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА  ЗА ГРАД  ПОЖАРЕВАЦ   У 2014. ГОДИНИ

 

Расписује се Јавни конкурс за доделу средстава из буџета Пожаревца за финансирање и суфинансирање програма удружења од јавног интереса у области:

заштита лица са инвалидитетом – 5.000.000,00

социјалне и здравствене заштите – 1.500.000,00

брига о деци и омладини – 500.000,00

помоћи старима  – 500.000,00

заштите и промовисања људских и мањинских права  – 1.200.000,00

борачко инвалидска заштита – 600.000,00

хуманитарних програма  – 400.000,00

одрживог развоја 800.000,00

други програми  којима удружење искључиво и непосредно следи јавне потребе 1.500.000,00

 Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање програма удружења

Download Пријава за НВО

Подели са другима: Facebook Twitter