Početak » Obaveštenja » Konkursi
 

JAVNI KONKURS ZA ORGANIZOVANJЕ SPROVOĐЕNJA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SЕ ANGAŽUJU NЕZAPOSLЕNA LICA U 2018. GODINI

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJЕ – FILIJALA POŽARЕVAC I GRAD POŽARЕVAC  

Raspisuju

JAVNI KONKURS ZA ORGANIZOVANJЕ SPROVOĐЕNJA JAVNIH RADOVA

NA KOJIMA SЕ ANGAŽUJU NЕZAPOSLЕNA LICA U 2018. GODINI

Download JR KONKURS LAPZ 2018

Download Prijava za javne radove