Početak » Obaveštenja » Konkursi
 

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja Javnih radova

 Javni konkurs za organizovanje sprovođenja Javnih radova

Na osnovu Sporazuma br.1730-101-4/2016 od 30.05.2016.godine o međusobnom uređivanju prava i obaveza u realizaciji programa ili mera aktivne politike zapošljavanja za 2016. godinu, zaključenog između Nacionalne službe za zapošljavanje – Filijala Požarevac i grada Požarevca i u skladu sa Lokalnim akcionim planom za zapošljavanje grada Požarevca za 2016. godinu br.01-06-264/11 od 24.12.2015. godine, Nacionalna služba za zapošljavanje – Filijala Požarevac i Grad Požarevac raspisali su dana 15. juna 2016. godine Javni konkurs za organizovanje sprovođenja Javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica i nezaposlene osobe sa invaliditetom u 2016.godini.

Cilj ovog poziva je radno angažovanja prvenstveno teže zapošljivih nezaposlenih lica i nezaposlenih u stanju socijalne potrebe, očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih, kao i radi ostvarivanja određenog društvenog interesa. Prioritet prilikom uključivanja u javne radove imaju viškovi zaposlenih sa evidencije Nacionalne službe.

Maksimalna dužina trajanja javnog rada je četiri meseca

Javni radovi se mogu sprovoditi u oblastima:

  • socijalnih i humanitarnih delatnosti
  • održavanja i obnavljanja javne infrastrukture
  • održavanja i zaštite životne sredine i prirode.

Pravo učešća u realizaciji programa javnih  radova na teritoriji  Požarevca i Kostolca mogu ostvariti podnosioci zahteva koji imaju registrovanu delatnost ili ogranak na teritoriji Požarevca i Kostolca i  koji uključuju nezaposlena lica evidentirana u Nacionalnoj  službi  u Požarevcu  i u Ispostavi u Kostolcu.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti Nacionalnoj službi-Filijala Požarevac, putem  telefona 012/538-107;012/538-104,012/538-102,  na sajtu Nacionalne službe – www.nsz.gov.rs. kao i na oglasnim tablama Nacionalne službe-Filijale Požarevac , Ispostave Kostolac  i grada Požarevca .

Javni konkurs je otvoren od  15.06.2016. do 29.06.2016. godine.

 Javni konkurs za organizovanje sprovođenja Javnih radova

Gradonačelnik

Grada Požarevca

Bane Spasović, dipl.pravnik