Почетак » Обавештења » Конкурси
 

Јавни конкурс за организовање спровођења Јавних радова

 Јавни конкурс за организовање спровођења Јавних радова

На основу Споразума бр.1730-101-4/2016 од 30.05.2016.године о међусобном уређивању права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2016. годину, закљученог између Националне службе за запошљавање – Филијала Пожаревац и града Пожаревца и у складу са Локалним акционим планом за запошљавање града Пожаревца за 2016. годину бр.01-06-264/11 од 24.12.2015. године, Национална служба за запошљавање – Филијала Пожаревац и Град Пожаревац расписали су дана 15. јуна 2016. године Јавни конкурс за организовање спровођења Јавних радова на којима се ангажују незапослена лица и незапослене особе са инвалидитетом у 2016.години.

Циљ овог позива је радно ангажовања првенствено теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, очувања и унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса. Приоритет приликом укључивања у јавне радове имају вишкови запослених са евиденције Националне службе.

Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца

Јавни радови се могу спроводити у областима:

  • социјалних и хуманитарних делатности
  • одржавања и обнављања јавне инфраструктуре
  • одржавања и заштите животне средине и природе.

Право учешћа у реализацији програма јавних  радова на територији  Пожаревца и Костолца могу остварити подносиоци захтева који имају регистровану делатност или огранак на територији Пожаревца и Костолца и  који укључују незапослена лица евидентирана у Националној  служби  у Пожаревцу  и у Испостави у Костолцу.

Све додатне информације могу се добити Националној служби-Филијала Пожаревац, путем  телефона 012/538-107;012/538-104,012/538-102,  на сајту Националне службе – www.nsz.gov.rs. као и на огласним таблама Националне службе-Филијале Пожаревац , Испоставе Костолац  и града Пожаревца .

Јавни конкурс је отворен од  15.06.2016. до 29.06.2016. године.

 Јавни конкурс за организовање спровођења Јавних радова

Градоначелник

Града Пожаревца

Бане Спасовић, дипл.правник