Početak » Obaveštenja » O Gradu » Konkursi
 

Lista za raspodelu sredstava za sufinansiranje programa za izgradnju, obnovu i održavanje verskih objekata u 2013. godiniList for allocation of funds for co-financing programs for the construction, reconstruction and maintenance of places of worship in 2013.

RЕPUBLIKA SRBIJA
GRAD POŽARЕVAC
Komisija za sačinjavanje liste po prijavama na Javni konkurs
grada Požarevca za raspodelu sredstava za dotacije
verskim zajednicama u 2013. godini
Broj: 01-06-4/2013-15-a
Datum: 26.02.2013. godine
P o ž a r e v a c

LISTA
ZA RASPODЕLU SRЕDSTAVA ZA SUFINANSIRANJЕ PROGRAMA ZA IZGRADNJU, OBNOVU I ODRŽAVANJЕ VЕRSKIH OBJЕKATA U 2013. GODINI, PO RASPISANOM JAVNOM KONKURSU OBJAVLJЕNOG U LISTU „RЕČ NARODA“ OD 29.01.2013. GODINЕ

Komisija za sačinjavanje liste po prijavama za sufinansiranje programa za izgradnju, obnovu i održavanje verskih objekata u 2013. godini po prijavama na Konkurs grada Požarevca za raspodelu za dotacije verskim zajednicama u 2013. godini u sastavu: Aleksandar Đokić, član Gradskog veća grada Požarevca,-predsednik, Tanja Mrdak, Odeljenje za društvene delatnosti Gradske uprave grada Požarevca – član i Svetlana Peković, Odeljenje za opštu upravu i skupštinske poslove Gradske uprave grada Požarevca -član, dana 26.02.2013. godine izvršila je otvaranje prispelih prijava, po raspisanom Javnom konkursu objavljenog u nedeljnom listu „Reč naroda“ dana 29.01.2013. godine za sufinansiranje programa za izgradnju, obnovu i održavanje verskih objekata u 2013. godini.
Rok za prijavu bio je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa.
Blagovremeno do 13.02.2013. godine na adresu Komisije stigle su 2 prijave, dok neblagovremenih prijava nije bilo.
Sastavni deo ovog izveštaja je Zapisnik o otvaranju prijava br. 01-06-4/2013-15-a od 26.02.2013.godine.
Iz Budžeta grada Požarevca za sufinansiranje programa u oglasti dotacija verskim zajednicama, a za izgradnju, obnovu i održavanje verskih objetkata obezbeđena su sredstva u iznosu od 1.100.000,00 dinara, u Glavi 3.2. – Dotacije nevladinim organizacijama i udružennjima, Funkcija 840- Verske i druge usluge zajednice, pozicija 95. ekonomska klasifikacija 481, dotacije verskim zajednicama koja će se raspodeliti putem raspisivanja javnog konkursa.

 Javni konkurs za raspodelu sredstava (verski objekti)

Komisija je raspodelila sredstava u ukupnom iznosu od 1.100.000,00 dinara

Predlog liste objaviti na oglasnoj tabli Gradske uprave grada Požarevca dana 26.02.2013. godine i na zvaničnoj internet stranici Gradske uprave grada Požarevca.

Prigovor na predlog liste podnosilac zahteva može uložiti u roku od 3 dana od dana objavljivanja predloga liste na adresu Komisije za sačinjavanje liste po prijavama na Javni konkurs grada Požarevca za raspodelu sredstava za dotacije verskim zajednicama u 2013. godini, Požarevac, ul. Drinska br. 2 -Prigovor na predlog liste za raspodelu sredstava za dotacije verskim zajednicama u 2013. godini.

1. Aleksandar Đokić, predsednik

2. Tanja Mrdak, član

3. Svetlana Peković, član

KOMISIJA ZA SAČINJAVANJЕ LISTЕ ZA RASPODЕLU SRЕDSTAVA ZA DOTACIJЕ VЕRSKIM ZAJЕDNICAMA U 2013. GODINI
PO RASPISANOM JAVNOM KONKURSU OBJAVLJЕNOG U LISTU „RЕČ NARODA“ OD 29.01.2013. GODINЕ

                                                                                                                                                                                                                                                 

U Požarevcu, 26.02.2013.godine

Broj: 01-06-4/2013-15-a

PRЕDSЕDNIK KOMISIJЕ

  

Aleksandar Đokić

RЕPUBLIKA SRBIJA
GRAD POŽARЕVAC
Komisija za sačinjavanje liste po prijavama na Javni konkurs
grada Požarevca za raspodelu sredstava za dotacije
verskim zajednicama u 2013. godini
Broj: 01-06-4/2013-15-a
Datum: 26.02.2013. godine
P o ž a r e v a c

LISTA
ZA RASPODЕLU SRЕDSTAVA ZA SUFINANSIRANJЕ PROGRAMA ZA IZGRADNJU, OBNOVU I ODRŽAVANJЕ VЕRSKIH OBJЕKATA U 2013. GODINI, PO RASPISANOM JAVNOM KONKURSU OBJAVLJЕNOG U LISTU „RЕČ NARODA“ OD 29.01.2013. GODINЕ

Komisija za sačinjavanje liste po prijavama za sufinansiranje programa za izgradnju, obnovu i održavanje verskih objekata u 2013. godini po prijavama na Konkurs grada Požarevca za raspodelu za dotacije verskim zajednicama u 2013. godini u sastavu: Aleksandar Đokić, član Gradskog veća grada Požarevca,-predsednik, Tanja Mrdak, Odeljenje za društvene delatnosti Gradske uprave grada Požarevca – član i Svetlana Peković, Odeljenje za opštu upravu i skupštinske poslove Gradske uprave grada Požarevca -član, dana 26.02.2013. godine izvršila je otvaranje prispelih prijava, po raspisanom Javnom konkursu objavljenog u nedeljnom listu „Reč naroda“ dana 29.01.2013. godine za sufinansiranje programa za izgradnju, obnovu i održavanje verskih objekata u 2013. godini.
Rok za prijavu bio je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa.
Blagovremeno do 13.02.2013. godine na adresu Komisije stigle su 2 prijave, dok neblagovremenih prijava nije bilo.
Sastavni deo ovog izveštaja je Zapisnik o otvaranju prijava br. 01-06-4/2013-15-a od 26.02.2013.godine.
Iz Budžeta grada Požarevca za sufinansiranje programa u oglasti dotacija verskim zajednicama, a za izgradnju, obnovu i održavanje verskih objetkata obezbeđena su sredstva u iznosu od 1.100.000,00 dinara, u Glavi 3.2. – Dotacije nevladinim organizacijama i udružennjima, Funkcija 840- Verske i druge usluge zajednice, pozicija 95. ekonomska klasifikacija 481, dotacije verskim zajednicama koja će se raspodeliti putem raspisivanja javnog konkursa.

 Javni konkurs za raspodelu sredstava (verski objekti)

Komisija je raspodelila sredstava u ukupnom iznosu od 1.100.000,00 dinara

Predlog liste objaviti na oglasnoj tabli Gradske uprave grada Požarevca dana 26.02.2013. godine i na zvaničnoj internet stranici Gradske uprave grada Požarevca.

Prigovor na predlog liste podnosilac zahteva može uložiti u roku od 3 dana od dana objavljivanja predloga liste na adresu Komisije za sačinjavanje liste po prijavama na Javni konkurs grada Požarevca za raspodelu sredstava za dotacije verskim zajednicama u 2013. godini, Požarevac, ul. Drinska br. 2 -Prigovor na predlog liste za raspodelu sredstava za dotacije verskim zajednicama u 2013. godini.

1. Aleksandar Đokić, predsednik

2. Tanja Mrdak, član

3. Svetlana Peković, član

KOMISIJA ZA SAČINJAVANJЕ LISTЕ ZA RASPODЕLU SRЕDSTAVA ZA DOTACIJЕ VЕRSKIM ZAJЕDNICAMA U 2013. GODINI
PO RASPISANOM JAVNOM KONKURSU OBJAVLJЕNOG U LISTU „RЕČ NARODA“ OD 29.01.2013. GODINЕ

                                                                                                                                                                                                                                                 

U Požarevcu, 26.02.2013.godine

Broj: 01-06-4/2013-15-a

PRЕDSЕDNIK KOMISIJЕ

  

Aleksandar Đokić