Почетак » Обавештења » Конкурси
 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РЕАЛИЗАЦИЈИ АКТИВНОСТИ ПЛАЋЕНО СТАЖИРАЊЕ (ПРАКСА УЗ НАКНАДУ)

Сходно члану II Одлуке о образовању Комисијe за одабир кандидата за плаћено стажирање,  одабир привредних субјеката у реализацији активности плаћеног менторства за одабране кандидате у процесу стажирања, као и за одабир кандидата за тренинг за отпочињање сопственог бизниса, а све у оквиру пројекта „Побољшање приступа ромске омладине тржишту рада у Костолцу“, број011-40-206/2020 од 21.1.2020.године, а на основу Уговора о донацији за финансирање пројекта под називом „Унапређење приступачности локалном тржишту рада за Роме из Костолца“, који се финансира средствима Европске уније у оквиру грант шеме Програма „Подршка ЕУ инклузији Рома – оснаживање локалних самоуправа за инклузију Рома“, који је закључен између Града Пожаревац и Сталне конференције Градова и општина Србије – Савез градова и општина Србије под бројем  011-40-1888/19 од 3.9.2019.године, објављује се

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РЕАЛИЗАЦИЈИ АКТИВНОСТИ

ПЛАЋЕНО СТАЖИРАЊЕ (ПРАКСА УЗ НАКНАДУ)

Град Пожаревац у сарадњи са Друштвом Ром Костолац и Удружењем за развој предузетништва „ПОСТАРТ“ спроводи Пројекат „Побољшање приступа ромске омладине тржишту рада у Костолцу“ који се финансира средствима Европске Уније.

Плаћено стажирање (стицање стручне праксе уз плаћену накнаду), у даљем тексту: „стажирање“, ће трајати два месеца, на бази 50% радног времена (20 часова недељно), а период реализације је април – август 2020. године у привредним субјектима који послују у на територији градске општине Костолац. Сваком стажисти ће бити додељен ментор који је запослен у привредном субјекту где се спроводи стажирање. По завршетку процеса стажирања, компанија ће издати потврду о стеченом искуству за сваког стажисту који је успешно завршио процес стажирања.

Услови које треба да испуне кандидати за учешће у процесу стажирања икритеријуми по којима ће бити рангиране пријаве:

ОБАВЕЗНИ КРИТЕРИЈУМИ

– лице ромске националности од навршених 15 година до навршених 30 година старости у тренутку подношења пријаве са пребивалиштем на територији градске општине Костолац

ДОДАТНИ КРИТЕРИЈУМИ И БОДОВАЊЕ

 

Редни бројКритеријумБодови
1.Завршен степен образовањаОсновна школа10 бодовасредња школа 3. степен20 бодовасредња школа 4. степен25 бодоваВиша школа / факултет30 бодова
2.Број чланова домаћинства0-25 бода3-515 бодова6+30
3.Број незапослених чланова домаћинства0-15 бода2-315 бодова4+30
4.Кандидаткиње женског пола5 бода

 

Пријаве на Јавни позив се врше лично, подношењем комплетне пријаве, а наједној од следећих адреса:

1. Канцеларија за ромска питања Костолац, адреса: Трг братства и јединства 1, локал 12. Градска општина Костолац, Боже Димитријевића 13, Костолац, писарница
3. Градска управа Града Пожаревца, адреса: Дринска 2, Пожаревац, канцеларија број 364. Национална служба за запошљавање, Филијала Костолац, адреса: Трг братства и јединства бб локал 4

 

Комплетна пријава се састоји од: попуњеног формулара пријаве, фотокопије дипломе последњег нивоа образовања, фотокопије личне карте (фотокопије докумената не морају да буду оверене код Нотара).

Овај Јавни позив је отворен од 03.02.2020. године до 23.03.2020. године.

Одабир кандидата у реализацији активности плаћено стажирање за одабране кандидате у процесу стажирања спроводиће Комисија формирана од стране Градоначелника Града Пожаревца, решењем број 011-40-206/2020 од 21.1.2020. године а коју чине представници локалне самоуправе Града Пожаревца, представници Градске општине Костолац, представници Друштва РОМ Костолац и представници Удружења за развој предузетништва ,,ПОСТАРТ“ Пожаревац.

Одабрани кандидати за плаћено стажирање биће обавештени о пријему у програм стажирања на основу података из попуњених формулара и након разговора са Комисијом, а најкасније до 27.03.2020. године.

ПРЕДСЕДНИК КОМСИЈЕ

Славиша Стојковић, дипл .правник, с.р.

 ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РЕАЛИЗАЦИЈИ АКТИВНОСТИ ПЛАЋЕНО СТАЖИРАЊЕ (ПРАКСА УЗ НАКНАДУ)

Подели са другима: Facebook Twitter