Почетак » Обавештења
 

Јавни увид у Нацрт плана управљања отпадом Града Пожаревца 2023-2032

уторак, 14. фебруар 2023.

Градска управа Града Пожаревца

Одељење за локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине

Јавни увид у Нацрт плана управљања отпадом Града Пожаревца 2023-2032

Одељење за локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине на основу члана 13. став 2. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 14/16, 95/18 др.закон), члана 81. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 36/09 – др. закон, 72/09 – др. закон, 43/11 – Одлука УС РС, 14/16, 76/18, 95/18 – др. закон и 95/2018 – др. закон) и члана 7. Уредбе о учешћу јавности у изради одређених планова и програма у области заштите животне средине („Службени гласник РС”, бр. 117/21),

Oглашава

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ
Локалног плана управљања отпадом Града Пожаревца у периоду 2023-2032. године

ЈАВНИ УВИД биће изложен од 14. фебруара до 16. марта 2023. године на огласној табли Градске управе Града Пожаревца и веб страници Града Пожаревца.

Јавни увид може се извршити увидом у планирани акт у канцеларији 115 сваког радног дана од 11 до 14 часова.

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирани акт, у писаном облику, доставити Одељењу за локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине, преко писарнице у Дринска бр. 2., закључно са 16. мартом 2023. године.

Јавна презентација и јавна расправа одржаће се 9. марта 2023. године у сали 11 Градске управе Града Пожаревца, улица Дринска број 2, сапочетком у 10 часова