Почетак » Обавештења » Попис пољопривреде » О Граду
 

Коначна листа општинских инструктора и пописивача за рад у попису пољопривреде 2012. ГодинеThe final list of municipal trainers and enumerators to work in the agricultural census in 2012

Град Пожаревац

 Коначна листа општинских инструктора и пописивача – Град Пожаревац

Кандидати испод црте су резервни општински инструктори односно пописивачи.

Кандидати немају право жалбе.

Резервни пописивач из насеља Дубравице, Малина Благојевић, одређена је као пописивач правних лица, а како је њеним одређивањем пописивача за правна лица умањен број резервних пописивача за један, кандидат са прелиминарне листе из насеља Бубушинац, Славољуб Марковић, одређује се за резервног пописивача.

Коначна листа градских/општинских инструктора и пописивача за рад у попису пољопривреде 2012. године, објављена је на огласној табли Града Пожаревца и Градске општине Костолац дана 28. септембра 2012. године у 7:00 часова.

Градска општина Костолац

 Коначна листа општинских инструктора и пописивача – Градска општина Костолац

Кандидати испод црте су резервни општински инструктори односно пописивачи.

Кандидати под редним бројем 7 и 8, су као резервни пописивачи за Град Пожаревац распоређени за резервне пописиваче за Градску општину Костолац, из разлога што није било кандидата у резерви.

Кандидати немају право жалбе.

Коначна листа градских/општинских инструктора и пописивача за рад у попису пољопривреде 2012. године, објављена је на огласној табли Града Пожаревца и Градске општине Костолац дана 28. септембра 2012. године у 7:00 часова.Град Пожаревац

 Коначна листа општинских инструктора и пописивача – Град Пожаревац

Кандидати испод црте су резервни општински инструктори односно пописивачи.

Кандидати немају право жалбе.

Резервни пописивач из насеља Дубравице, Малина Благојевић, одређена је као пописивач правних лица, а како је њеним одређивањем пописивача за правна лица умањен број резервних пописивача за један, кандидат са прелиминарне листе из насеља Бубушинац, Славољуб Марковић, одређује се за резервног пописивача.

Коначна листа градских/општинских инструктора и пописивача за рад у попису пољопривреде 2012. године, објављена је на огласној табли Града Пожаревца и Градске општине Костолац дана 28. септембра 2012. године у 7:00 часова.

Градска општина Костолац

 Коначна листа општинских инструктора и пописивача – Градска општина Костолац

Кандидати испод црте су резервни општински инструктори односно пописивачи.

Кандидати под редним бројем 7 и 8, су као резервни пописивачи за Град Пожаревац распоређени за резервне пописиваче за Градску општину Костолац, из разлога што није било кандидата у резерви.

Кандидати немају право жалбе.

Коначна листа градских/општинских инструктора и пописивача за рад у попису пољопривреде 2012. године, објављена је на огласној табли Града Пожаревца и Градске општине Костолац дана 28. септембра 2012. године у 7:00 часова.