Почетак » Обавештења » О Граду » Конкурси
 

Коначна листа за доделу стипендија студентима чије је пребивалиште на територији града ПожаревцаThe final list of scholarships to students who reside in the territory of Pozarevac

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ

Комисија за доделу стипендија студентима чије је пребивалиште

на територији града Пожаревца за 2014/2015. годину

број: 06-612-395/2014-1

датум: 23.01.2015. године

П о ж а р е в а ц

 

 Коначна листа за доделу стипендија студентима чије је пребивалиште на територији града Пожаревца за школску 2014/2015. годинуREPUBLIC OF SERBIA

TOWN POŽAREVAC

Commission for scholarships to students residing

in the city of Pozarevac for 2014/2015 . year

No. 06-612-395 / 2014-1

Date: 23/01/2015 . year

P o z a r e v a c

 The final list of scholarships to students who reside in the territory of Pozarevac for the 2014/2015 school year.

Подели са другима: Facebook Twitter