Početak » Obaveštenja » O Gradu » Konkursi
 

Konkurs za obuku kandidata za poznatog poslodavca u okviru projekta “Spoji i zavari”

Ministarstvo_sport_logo

Gradska opština Kostolac u saradnji sa Srednjom tehničkom školom ” Nikola Tesla ” Kostolac , uz podršku Ministarstva omladine i sporta , poziva kandidate da se prijave za besplatnu obuku zavarivača .

Projekat predviđa obuku za 40 polaznika koji će steći sertifikat za:

-RUČNO ELEKTROLUČNO ZAVARIVANjE

-ZAVARIVANjE GASOM

-SO2 (MAG ) ZAVARIVANjE

Po završetku obuke svi kandidati biće testirani od strane  , a 30 najuspešnijih  dobiće priliku da se zaposle u ovoj  kompaniji. Obuke počinju u junu mesecu 2015.godine . Finalno testiranje kandidata od strane poslodavaca biće organizovano po završetku obuka u mesecu septembru 2015. godine. Obuka će biti sprovedena u Tehničkoj školi sa domom učenika  Nikola Tesla Kostolcu i PD PRIM d.o.o. Kostolac

Kriterijumi pri rangiranju:

USLOV

  • Kandidati do 30 godina
  • Kandidati moraju imati prebivalište na teritoriji grada Požarevca

PREDNOST

  • Prednost imaju kandidati koji imaju područje rada mašinstva i obrade metala
  • OSTALI

Kako se prijaviti?

Obrazac se može preuzeti na web adresi:

http://kostolac.org.rs/informisanje/dokumenti.html ili lično u pisarnici Gradske opštine  Kostolac, Bože Dimitrijevića br.13  i u prostorijama Nacionalne službe za zapošljavanje – Filijala Požarevac, Šumadijska br. 31 , kancelarija br 1 ,kao i Nacionalne službe za zapošljavanje – Filijala Požarevac, ispostava Kostolac , Trg bratstva i jedinstva bb-lokal br.4  .

Popunjen formular, fotokopiju diplome poslednjeg nivoa obrazovanja i fotokopiju lične karte poslati  poštom, s naznakom „Prijava za obuku za mesto zavarivač, projekat “Spoji i zavari “, na sledeću adresu: Gradska opština Kostolac ,Bože Dimitrijevića br.13  12208 Kostolac

Vreme trajanja konkursa

Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u lokalnom časopisu Reč naroda, odnosno od 26.05.2015. godine do 10.06. 2015. godine.

Tekst konkursa biće istaknut i na oglasnim tablama  Gradske opštine Kostolac, Nacionalne službe za zapoljavanje-Filijala Požarevac  kao i Nacionalne službe za zapošljavanje – Filijala Požarevac, ispostava Kostolac .

Proces selekcije

Selekciju korisnika obaviće komisija formirana od predstavnika lokalne samouprave Gradske opštine Kostolac,  Srednje tehničke škole  Nikola Tesla Kostolac ,kao i predstavnika poslodavaca kompanija PRIM d.o.o.

Odabrani kandidati biće obavešteni o prijemu u program na osnovu podataka iz popunjenih formulara, a najkasnije do 16. juna 2015. Godine

  • Dodatne informacije u vezi konkursa mogu se dobiti na kontakt telefon broj 012 / 539 – 678 Aleksandra Đorđević, Šef Odseka za lokalni ekonomski razvoj, investicije i projekte ,Gradska uprava grad Požarevac.

Download Konkurs i formular za prijavu obuke

Podeli sa drugima: Facebook Twitter