Почетак » Актуелно » О Граду » Конкурси
 

КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ У ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК И ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ

На основу члана 65. Статута  Предшколске установе ”Љубица Вребалов” Пожаревац, расписује се:

 

КОНКУРС
ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ У ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК (11 ч)
И ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ (4 ч)
ЗА РАДНУ 2018/19. ГОДИНУ

 

У радној 2018/19. години, објекти у саставу Предшколске установе ”Љубица Вребалов” Пожаревац, примају децу:

– у целодневни боравак у трајању од 11 часова
– у припремни предшколски програм у трајању од 4 часа

Пријаву за упис  са потребном документацијом подноси родитељ, односно старатељ детета.

Конкурс за пријем деце на целодневни боравак у трајању од 11 часова
траје од 02.04.-30.04.2018.године 

Обрасци за упис могу се преузети у управној згради ПУ ”Љубица Вребалов” Пожаревац, Вука Караџића бр.1. у периоду од 02.04.-30.04.2018. године, сваког радног дана од 07:00-15:00 часова или на сајту Установе www.vrtic.org.rs.

Пријаве и документација достављена после конкурсног рока неће се узети у разматрање.
Пријаве предате у претходном конкурсном року неће се узети у разматрање.

Одлуку о пријему деце доноси Централна уписна комисија коју именује директор Установе.

Резултати Конкурса биће објављени дана 25.05.2018. године, на огласним таблама свих објеката Установе и у управној згради Установе, као и на сајту Установе www.vrtic.org.rs.

Рок за жалбе је 8 дана од дана објављивања резултата Конкурса.

Први уписни рок у целодневни боравак је сваког радног дана од 18.06.-20.07.2018. године у времену од 08:00-12:00 часова. 

Други уписни рок у целодневни боравак је сваког радног дана од 20.08.-31.08.2018. године у времену од 08:00-12:00 часова. 

Први уписни рок за припремно предшколски програм у трајању од 4 часова за децу рођену од 01.03.2012. -28.02.2013. године је сваког радног дана од 03.05.-31.05.2018. године у времену од 08:00-12:00 часова.

Други уписни рок за припремно предшколски програм у трајању од 4 часова за децу рођену од 01.03.2012. -28.02.2013. године, је сваког радног дана од  20.08.-31.08.2018. године у времену од 08:00-12:00 часова.

Обрасци за упис у припремно предшколски програм могу се преузети у управној згради ПУ ”Љубица Вребалов” Пожаревац, Вука Караџића бр.1. у периоду oд 02.04.-30.04.2018.године и у периоду од 20.08.-31.08.2018. године,  сваког радног дана од 07:00-12:00 часова или на сајту Установе www.vrtic.org.rs.

Комисија ће радити у складу са чланом 17.ст.8.  Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, број 88/17) и Правилником о начину, критеријумима и поступку пријема деце у ПУ ”Љубица Вребалов” Пожаревац број 1942 од 13.05.2014. године.

 

                                                                                                          ДИРЕКТОР УСТАНОВЕ
                                                                                                                      Марија Бајић с.р.

Подели са другима: Facebook Twitter