Почетак » Актуелно » О Граду
 

Костолац добио службу Хитне помоћи Kostolac got an ambulance

У Дому здравља у Костолцу данас је свечано отворена обновљена и опремљена Хитна медицинска служба. Средства за опремање прикупљена су у оквиру донаторске акције Дома здравља Пожаревац.

Од децембра, када је покренута акција, приоритет је био осавремењавање службе. Модернизацијом, хитна помоћ у Костолцу прераста у службу оспособљену за деловање на терену.

Директор Дома здравља у Пожаревцу Љубиша Јовановић рекао је како Костолчани први пут добијају савремену хитну помоћ која ће заменити дежурну службу.

„Костолац је до сада имао дежурну службу, али никада није имао мобилну екипу која је могла да изађе на терен са савремно опремљеним возилом. Држимо да је ово велики искорак за подизање квалитета здравствене заштите“, рекао је он.

Нова хитна помоћ располаже и потпуно опремљеним савременим санитетом у чију су набавку Термоелектране и копови Костолац уложиле 3,8 милиона динара, рекао је заменик директора ТЕ КО Десимир Стевић.

„Између осталог, садржи опрему за кисеоничну терапију, дефибрилатор ЕКГ, аспиратор, сет за интубацију, реанимациони ширећи балон, сет за кисеоник и комплет крагни за имобилизацију вратног дела кичме. Служиће како грађанима Костолца, тако и запосленима у ТЕ КО Костолац“, навео је он.

Хитна медицинска служба у Костолцу покрива подручје са околним селима са око 15.000 људи.

До краја месеца биће отворена и модернизована служба у Пожаревцу.

Крајњи циљ модернизације је одговорна и ефикасна ургентна медицина у склопу обједињене хитне службе.In the Health Center in Kostolac today officially opened a renovated and equipped with the Emergency Medical Services. Funds for equipment were collected in the donor action of the Health in Pozarevac.

Since December, when the action started, the priority was to modernize the service. Modernization, the ambulance service in Kostolac becomes capable of performing the operation in the field.

Director of Health in Pozarevac Ljubisa Jovanovic said that citizens of Kostolac first time getting a modern ambulance, which will replace the emergency service.

“Kostolac has so far had the duty service, but never had a mobile team that was able to come to court with a vehicle equipped to the contemporary. We think this is a big step forward for improving the quality of health care, “he said.

The new ambulance has a modern and fully equipped ambulance in which the purchase of Power Plants and Mining Kostolac invested 3.8 million, said the deputy director of TE KO Desimir Stevic.

“Among other things, contains equipment for oxygen therapy, EKG defibrillator, suction, intubation kit, Reanimation expanding balloon, set for oxygen and a set of collars for immobilization of the cervical spine. It will serve as the citizens of Kostolac, and employees of the TE Kostolac”, he said.

Emergency Medical Services Kostolac covers an area of ​​surrounding villages with about 15,000 people.

By the end of the month will be opened and modernized service in Pozarevac.

The ultimate goal of modernization is a responsible and efficient emergency medicine as part of a unified emergency.

Подели са другима: Facebook Twitter