Početak » Aktuelno » O Gradu
 

Lakše do građevinskih dozvolaEasier construction permits

U ime lokalne samouprave, gradonačelnik Požarevca Miomir Ilić potpisao je sa direktorima javnih preduzeća Protokola o unapređenju saradnje Gradske uprave i tih kuća u procesu izdavanja građevinskih dozvola.

Naime, grad Požarevac je konkurisao i dobio tehničku podršku od međunarodnog Programa podrške opštinama MSP-IPA 2007 ,,Dobra uprava, planiranje i pružanje usluga” sa zahtevom za ,,unapređenjem procesa izdavanja građevinskih dozvola i komunikacija vezanih za njih“. -Projekat se sprovodi od aprila ove godine kada je potpisan Memorandum između Grada i predstavnika pomenutog Programa, kaže koordinatorka Projekta Danijela Tufegdžić. Protokol predstavlja samo deo celokupnog Projekta o kome je reč. Shvatajući vlastitu odgovornost za ugled i kvalitet administracije lokalne samouprave i njenih javnih preduzeća, rukovodstvo Grada, na inicijativu gradonačelnika, odlučilo je da, u granicama svojih ovlašćenja, ubrza i pojednostavi ovaj proces. Potpisnici ovog dokumenta, koji je lišen nepotrebnog uznemiravanja klijenata, izražavaju volju i spremnost da koordiniraju međusobnu komunikaciju, organizaciju, razmenu informacija i dokumentacije na način koji će omogućiti brže i jednostavnije dobijanja dozvola za gradnju.

Ovaj Protokol promoviše sledeće posebne mere kao što su: podsticanje ubrzavanja obrade zahteva kod lokalnih javnih preduzeća i Odeljenja za urbanizam i građevinske poslove gradske uprave, pružanje sveoubuhvatnih informacija o izgradnji, efikasnu i pravovremenu razmenu podataka između nadležne uprave i javnih preduzeća, smanjenje troškova i uštedu vremena za analizu, procesiranje i odobravanje građevinskih dozvola, poštovanje prava, interesa i dostojanstva investitora, kaže Tufegdžić.

Ciljevi koje ostvaruje ovaj dokument su: uspostavljanje mehanizama trajne i unapređene saradnje kao i koordinacija aktivnosti između strana-potpisnica, zatim ubrzavanje izdavanja saglasnosti, dozvola, uslova kao i drugih formi učešća u ovom procesu. Predviđeni su i obavezni rokovi: 5 radnih dana od dana prispeća zahteva za sva javna preduzeća i 15 radnih dana za ED ,,Elektromorava” Požarevac.

Očekuje se, takođe, unapređenje i poboljšanje komunikacije između svih zainteresovanih strana u cilju podizanja efikasnosti svih učesnika u procesu izdavanja dozvola i blagovremeno informisanja investitora o svim podacima bitnim za donošenje njegovih odluka kao što su cene, rokovi i drugi uslovi.U ime lokalne samouprave, gradonačelnik Požarevca Miomir Ilić potpisao je sa direktorima javnih preduzeća Protokola o unapređenju saradnje Gradske uprave i tih kuća u procesu izdavanja građevinskih dozvola.

Naime, grad Požarevac je konkurisao i dobio tehničku podršku od međunarodnog Programa podrške opštinama MSP-IPA 2007 ,,Dobra uprava, planiranje i pružanje usluga” sa zahtevom za ,,unapređenjem procesa izdavanja građevinskih dozvola i komunikacija vezanih za njih“. -Projekat se sprovodi od aprila ove godine kada je potpisan Memorandum između Grada i predstavnika pomenutog Programa, kaže koordinatorka Projekta Danijela Tufegdžić. Protokol predstavlja samo deo celokupnog Projekta o kome je reč. Shvatajući vlastitu odgovornost za ugled i kvalitet administracije lokalne samouprave i njenih javnih preduzeća, rukovodstvo Grada, na inicijativu gradonačelnika, odlučilo je da, u granicama svojih ovlašćenja, ubrza i pojednostavi ovaj proces. Potpisnici ovog dokumenta, koji je lišen nepotrebnog uznemiravanja klijenata, izražavaju volju i spremnost da koordiniraju međusobnu komunikaciju, organizaciju, razmenu informacija i dokumentacije na način koji će omogućiti brže i jednostavnije dobijanja dozvola za gradnju.

Ovaj Protokol promoviše sledeće posebne mere kao što su: podsticanje ubrzavanja obrade zahteva kod lokalnih javnih preduzeća i Odeljenja za urbanizam i građevinske poslove gradske uprave, pružanje sveoubuhvatnih informacija o izgradnji, efikasnu i pravovremenu razmenu podataka između nadležne uprave i javnih preduzeća, smanjenje troškova i uštedu vremena za analizu, procesiranje i odobravanje građevinskih dozvola, poštovanje prava, interesa i dostojanstva investitora, kaže Tufegdžić.

Ciljevi koje ostvaruje ovaj dokument su: uspostavljanje mehanizama trajne i unapređene saradnje kao i koordinacija aktivnosti između strana-potpisnica, zatim ubrzavanje izdavanja saglasnosti, dozvola, uslova kao i drugih formi učešća u ovom procesu. Predviđeni su i obavezni rokovi: 5 radnih dana od dana prispeća zahteva za sva javna preduzeća i 15 radnih dana za ED ,,Elektromorava” Požarevac.

Očekuje se, takođe, unapređenje i poboljšanje komunikacije između svih zainteresovanih strana u cilju podizanja efikasnosti svih učesnika u procesu izdavanja dozvola i blagovremeno informisanja investitora o svim podacima bitnim za donošenje njegovih odluka kao što su cene, rokovi i drugi uslovi.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter